ขุนศึกน่านเจ้า

ขุนศึกน่านเจ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 24 ตุลาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ในความร่วมมือของกองทัพบก ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต ผู้เขียนบท ไถง สุวรรณทัต ผู้ถ่ายภาพ ไถง สุวรรณทัต ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี...