Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ภิญโญ ทอง เจือ

นิทราสายัณห์

นิทราสายัณห์

นิทราสายัณห์ (2517) จักรภพภาพยนตร์ โลกเหมือนจะหลับ ตะวันจะลับฟ้า ราตรีจะคลุมทิวา ชีวิตใกล้นิทรา..เมื่อสายัณห์ นิทรา สายัณห์ นิยายรักอมตะ ของ.. “อิงอร” ภิญโญ ทองเจือ นัยนา ชีวานันท์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช พฤหัส บุญหลง, ชูศรี มีสมมนต์, จำนงค์ พันคำ กำกับการแสดง ถาวร สุวรรณ สร้างบท ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ ถ่ายภาพ อนุชา...

หนามยอกอก

หนามยอกอก

โอ.พี.พิกเจอร์อาร์ตติส ผลงานที่ถูกบรรจงสร้าง โดยทีมงาน ของ เป๋ โปสเตอร์ บทเรียนของความรักบทแรกเกิดขึ้น แน่นอนความปวดร้าวระทมย่อมติดตามมา เรากำลังเสนอบทเรียนนี้กับท่าน… หนามยอกอก บทประพันธ์ ของ “สุชาติ เกิดเมฆ” วิฑูรย์ กรุณา ภิญโญ ทองเจือ อำภา ภูษิต ศรีไศล สุชาตวุฒิ ขอแนะนำ เพ็ญพร ไพฑูรย์ จำรูญ หนวดจิ๋ม, สาธิต, อาทิตย์, จเร, เพ็ญทิพย์, ป๊อป ดารารับเชิญ ศารทูร...