หยกฟ้า

หยกฟ้า ชื่อภาษาอังกฤษ Jokfa ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ งามวิจิตร) / พากย์ ความยาว …. นาที 27 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง วิรัช พึ่งสุนทร ผู้กำกับ วสันต์ สุนทรปักษิณ นักแสดง หยกฟ้า วิไลวรรณ วัฒนพานิช...