โชคสองชั้น

โชคสองชั้น ประเภท: หนังเงียบ ผู้กำกับ: หลวงอนุรักษ์รถการ (เปล่ง สุขวิริยะ) ผู้ผลิต: กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท (Bangkok Pictures Company)  บทภาพยนตร์: หลวงบุณยมานพพานิช (อรุณ บุณยมานพ) นักแสดง: มานพ ประภารักษ์,  ม.ล. สุดจิตร์ อิศรางกูร ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ หลวงบุณยมานพพาณิช ผู้กํากับ ขุนอนุรักษ์รัถการ ผู้เขียนบท หลวงบุณยมานพพาณิช ผู้ถ่ายภาพ...