Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

มานี สุมนนัฐ

กลัวเมีย

กลัวเมีย

กลัวเมีย เป็นภาพยนต์พูด ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร ผู้ประพันธ์คําร้อง จํารัส รวยนิรันดร์ เรื่องย่อ จํารัส เป็นผู้จัดการบริษัทสากลประกันภัย มีภรรยาชื่อ...

หลอกเมีย

หลอกเมีย

หลอกเมีย (The Husband Misbeheaves) ฟิล์ม 35 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ เปล่ง ศุขวีระยะ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...