Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ยุวธิดา สุรัสวดี

15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน

15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน

เรื่องย่อ กันยา (เนาวรัตน์ ยุกตะ นันท์) สาวิตรี (ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์) รุยงค์ (หรรษา จริยาพร) ดวงใจ (ยุวธิดา สุรัสวดี) เจิดลักษณ์ (นิภาพร นงนุช) ทั้งห้าคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ปัญหาต่างกัน แต่หล่อน“แรด” พอกัน ความแรดบวก ความ “ซ่าส์” ของวัยสาวจึงกลายเป็นปัญหา กันยา มีแม่เลี้ยงยอดซ่าส์ชื่อสุภาพร (ชูศรี มีสมมนต์) ซึ่งอยากให้ลูกของผัวนายพลได้ดี จึงพามาเลี้ยงแบบย่ำยี ถึงกรุงเทพฯสาวิตรีครอบครัวน่าจะอบอุ่น แต่ วุ่น...

ไอ้ถึก

ไอ้ถึก

ไอ้ถึก (2522) สหมงคลฟิล์ม  เสนอผลงานมหามันส์ โดย จรัญ พรหมรังสี ไม่มีอีกแล้ว พบกันครั้งแรก และครั้งสุดท้าย สรพงศ์ ชาตรี ยุวธิดา สุรัสวดี สนุกกับความสะเหร่อ เด๋อด๋า ของ 3 ซูเปอร์สตาร์ เทพ เทียนชัย, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ อุมา ไอยทิพย์, ดวงชีวัน โกมลเสน ไอ้ถึก บทประพันธ์ ของ “ต๊ะ ท่าอิฐ” ร่วมด้วย เกชา...