ไม่คิดเลย

ไม่คิดเลย Unexpected ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ  ความยาว5 ม้วน ฉายที่โรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย (A Siamese Film Co.) ผู้ประพันธ์ หลวงสุนทรอัศวราช ผู้กํากับ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้ช่วยผู้กํากับ พระยานเรนทร์ราชา ผู้ถ่ายภาพ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้ลําดับภาพ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้กํากับศิลป์ พระยานเรนทร์ราชา ผู้ให้อักษรไทย, อังกฤษประกอบภาพ หลวงสารานุประพันธ์ ผู้ให้อักษรจีนประกอบภาพ...