ด๊อกเตอร์ครก

ด๊อกเตอร์ครก เรื่องย่อ: สร้างจากวรรณกรรมของของ ไมตรี ลิมปิชาติ เรื่องของการพยายามต่อสู้ชีวิตของหนุ่มยากจนชาวปักษ์ใต้ ที่พยายามสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตที่ด้อยโอกาสของตัว และก็ประวบความสำเร็จในสิ่งที่ไขว่คว้า นักแสดง: พลรัตน์ รอดรักษา     วิชชุดา สวนสุวรรณ     จักรี จันทร์กล่ำ     วัชระ บุรพรัตน์     สกุล หงษ์ทอง     วันที่เข้าฉาย: 30 พฤษภาคม 2535  ...