Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ศิรินันท์ โรจนธรรม

ฟ้าสั่งข้ามาเกิด

ฟ้าสั่งข้ามาเกิด

ฟ้าสั่งข้ามาเกิด (2531) สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง “ศักดิ์มรกต” กำกับ ใครจะโหด..ใครจะเหี้ยม..ข้าไม่สน! เพราะ ฟ้าสั่งข้ามาเกิด ของ พันธุ์ สะพานไม้ สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ภิภพ ฉัตร, คำตัน โจ๊กฉลวย, ผา ภูไท, เหม เวชยันต์ ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัฒน์ สร้าง...

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ (2527) พลสยามภาพยนตร์ เสนอ เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือพสุธายังมี… มือเหนือเมฆ บทประพันธ์ของ “อรชร” เรื่องดังจากนิตยสาร บางกอก สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม รณ ฤทธิชัย, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, โดม สิงห์โมฬี, ราม, ต่อลาภ กำพุศิริ,...