Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สมพล กงสุวรรณ

ฟ้ามุ่ย

ฟ้ามุ่ย

ฟ้ามุ่ย ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี นักแสดง ส.อาสนจินดา, สมควร...

สามพราน

สามพราน

สามพราน (2503) กองแพทย์ กรมตำรวจ นรต.อุทัย ชาญชวัท ร.ต.ต.นิทัศน์ เศวตนันทน์ ทักษิณ แจ่มผล อุษา อัจฉรานิมิต สามพราน จากบทประพันธ์ของ…อำนวย กลัสนิมิ อ.อรรถจินดา สร้างบทภาพยนตร์ สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, สมพล กงสุวรรณ, จำรูญ หนวดจิ๋ม ขอแนะนำ มัทนา อลงศกรณ์ สุมาลี เนียวกุล เก็บเงินรายได้บำรุงโรงพยาบาลตำรวจ -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกปสเตอร์ -ได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินผู้แสดงสมัครเล่นยอดเยี่ยม-ร.ต.ต.อุทัย...

ศรีราชา

ศรีราชา ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 29 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง ส.อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ ข้อความในรูปโฆษณา...

คำพิพากษา

จากผลงานอันดับหนึ่งรางวัลซีไรท์ ของ ” ชาติ กอบจิตติ ” เรื่องราวของ ฟัก เณรหนุ่มผู้กตัญยู สึกจากพระเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงบิดา แต่บิดาของเขาไปเก็บผู้หญิงสติไม่ดีมาเป็นเมีย เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิต เขาจึงต้องดูแลแม่ใหม่ของเขาแทนพ่อ แต่ด้วยคำนินทาของชาวบ้านทำให้เขาถูกต่อต้าน ที่ตัดสินเขาในทางผิดๆ ทำให้ ไอ้ฟัก แพ้ต่อคำตัดสินของสังคม จนกลายเป็นคนติดเหล้า และเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า เชิญชม ภาพยนต์คุณภาพจากนิยายคุณภาพที่สะท้อนสภาพของมนุษย์ที่ทุกคนเลวหมดยกเว้นตนเอง นักแสดง: อรุณ ภาวิไล   …. ฟัก  อภิรดี ภวภูตานนท์   …. สมทรง  สมจินต์ ธรรมฑัต  ...