Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุทิน บัณฑิตกุล

ดรรชีนาง

ดรรชนีนาง 2496

ดรรชนีนาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 23 ตุลาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง พนาสิทธิ์ฟิล์ม ผู้อํานวยการสร้าง รัศมี จันทวิโรจน์, อรกิจ อมาตยกุล, ศักดิ์เกษม หุตาคม ที่ปรึกษา ชื่น ทิวารี, วัชระ กบิลกาญจน์ ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ...

เห่าดง

เห่าดง

บอกตรง-ตรง เห่าดง ดีจริง-จริง ‘พนมเทียน’ และ ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ เสนอภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมในรอบปีนี้… เห่าดง อมรา อัศวนนท์ งามตา ศุภพงษ์ สุทิน บัณฑิตกุล อาคม มกรานนท์ แท้ ประกาศวุฒิสาร อำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง ฉาย ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ เป็นหนังเรื่องแรกของไชยา สุริยัน เห่าดง พ.ศ. 2526