Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุพรรณ บูรณะพิมพ์

เทพบุตรจากโลกันต์

เทพบุตรจากโลกันต์

เทพบุตรจากโลกันต์ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 13 มกราคม 2496 ฉายที่พัฒนากร ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมควร กระจ่างศาสตร์ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 5 มกราคม พ.ศ. 2496

สุภาพบุรุษทมิฬ

สุภาพบุรุษทมิฬ

สุภาพบุรุษทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 18 ตุลาคม 2495 ที่โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 26 ตุลาคม พ.ศ 2495...

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พาก 12 ตุลาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ “มารยาท” ผู้เขียนบท “ศตวรรษ” เรื่องย่อ พ.ศ. 2484 เพราะพิษสงครามโลก ในยุโรปทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง แจ่ม ชาวเมืองกําแพงเพชร พา เดือน ลูกสาวกับ นวล เพื่อนสนิท...

มาตุภูมิ

มาตุภูมิ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 21 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง นักแสดง ส. อาสนจินดา,สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล, อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่, วลิต สนธิรัตน์      

ชายใจเพชร

ชายใจเพ็ชร์

ชายใจเพ็ชร์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ 19 กันยายน 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้เขียนบท “ศตวรรษ ผู้ถ่ายภาพ เค. เอ็น. เจ. ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา เรื่องย่อ วิทยา (สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์) ขุนโจรฉายา “โจรกุหลาบแดง”...

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์

โชคมนุษย์ ชุมนุมดาราเอกแห่งจอเงินในภาพยนตร์ สีสวยงามระยับ สร้างจากบทประพันธ์ของ วรรณสิริ โชคมนุษย์ เรื่องของหลายชีวิตที่โชคชะตาได้หมุนเวียนให้มาพบกัน แต่ละชีวิตมีทั้งความสมหวังและเศร้าหมองและมีทั้งหัวเราะและน้ำตา นำแสดง โดย ชลิต สุเสวี ประภาพรรณ นาคทอง ฉลอง สิมะเสถียร สุพรรณ บูรณะพิมพ์ สมชาย สามิภักดิ์ กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี  

เสียงสาป

เสียงสาป เสียงสาป 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี สร้างโดย สถาพรภาพยนตร์ นักแสดง สมควร กระจ่างศาสตร์ สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ทัต เอกทัต ประภาพรรณ นาคทอง เชาว์ แคล่วคล่อง