Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุรชาติ ไตรโภค

มิตรในเรือน

มิตรในเรือน

มิตรในเรือน ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที 12 มีนาคม 2498 บริษัทสร้าง บริษัท ฟิล์มไทย จํากัด ผู้อํานวยการสร้าง ชาย โชติประสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ สันต์ เทวรักษ์ ผู้กํากับ สระ “ศตวรรษ” สัจจานํา นักแสดง จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, ลินยู สงวนมณี,...

เหมยฟ้าบางกอก

เหมยฟ้าบางกอก

เหมยฟ้าบางกอก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 26 พฤษภาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง จ.ส.ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เสนาะ ชีราพร ผู้ประพันธ์ สําเนา หิริโอตัปปะ เค้าเรื่อง “ชีวิตรักรันทด ของเหมยวัยรุ่นผู้อาภัพ ภายใต้ฟ้าเมืองไทย” นักแสดง สุรชาติ ไตรโภค, ดุษดี บุนนาค, ประกอบ โพธิโสภณ, เจริญ...

หญิงร้ายชายชั่ว

หญิงร้ายชายชั่ว

หญิงร้ายชายชั่ว ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 กุมภาพันธ์ 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง กรุงไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ผู้ประพันธ์ เสนีย์ บุษปะเกศ นักแสดง สุรชาติ ไตรโภค, กรองจิตร เตมีย์ศิลปิน ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495    ...

เลือดล้างแค้น

เลือดล้างแค้น

เลือดล้างแค้น ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 มีนาคม 2494 ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สนั่น จรัสศิลป์ ผู้กํากับ วสันต์ สุนทรปักษิน ผู้เขียนบท วสันต์ สุนทรปักษิน เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต… สีธรรมชาติ ทั้งรัก ทั้งแค้น เสียสละ เสทือนใจยิ่ง เปนงานชิ้นใหม่ ยอดเยี่ยมเหมือนกับรวม...

สาวน้ำเค็ม

สาวน้ำเค็ม 16 มม./สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง กรุงไทยภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “เปนนิทานชีวิตรักของลูกสาวแดน น้ำเค็ม บู๊ ตื่นเต้น ผจญภัย” นักแสดง สุรชาติ ไตรโภค, พัชรินทร์ ดวงหิรัญ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 26 มีนาคม พ.ศ. 2495