Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์

กาหลงรัง

กาหลงรัง

กาหลงรัง ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ ฉายเมื่อ 1 ธันวาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ยุทธ จันทรประทีป ผู้ประพันธ์ แม่เรไร ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ ยุทธ จันทรประทีป ผู้พากย์...

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พาก 12 ตุลาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้กํากับ “มารยาท” ผู้เขียนบท “ศตวรรษ” เรื่องย่อ พ.ศ. 2484 เพราะพิษสงครามโลก ในยุโรปทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาข้าวยากหมากแพง แจ่ม ชาวเมืองกําแพงเพชร พา เดือน ลูกสาวกับ นวล เพื่อนสนิท...

ไฟรัก ไฟบาป

ไฟรัก-ไฟบาป ฟิล์ม 16 มม. / สี?/ พากย์ 18 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศรีอยุธยา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, แก้วฟ้า, ทัต เอกทัต, สมจิตร, เฉลิม, สงวน, จํารูญ, มนัส, ชาลี      

เสือดำ

เสือดํา ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง นาคราชภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ชิตร โปษยานนท์ ผู้ประพันธ์ ป. อินทรปาลิต ผู้กํากับ ชิตร โปษยานนท์ ผู้ถ่ายภาพ สุจินต์ สุทธิวรรณ ผู้ล้างฟิล์ม ม.ร.ว. ทันพงศ์ กฤดากร เรื่องย่อ หลังจากการตายของ เสือฝ้าย ผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมืองสุพรรณ เศรษฐีแทนก็เรืองอํานาจและ...

ศาสนารักของนางโจร

ศาสนารักของนางโจร ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.จ. ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ผู้ประพันธ์ อ. อรรถจินดา นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ไสลทิพย์ ตาปนานนท์, ยอดยิ่ง สุวรรณสาคร, อนินทิตา อาขุบุตร      

ชายใจเพชร

ชายใจเพ็ชร์

ชายใจเพ็ชร์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ 19 กันยายน 2493 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ ผู้เขียนบท “ศตวรรษ ผู้ถ่ายภาพ เค. เอ็น. เจ. ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา เรื่องย่อ วิทยา (สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์) ขุนโจรฉายา “โจรกุหลาบแดง”...

แม่นาคพระโขนง 2502

แม่นาคพระโขนง พ.ศ. 2502

แม่นาคพระโขนง ปี พ.ศ. 2502 สีวิจิตรงามตา เสน่ห์ โกมารชุน อำนวยการสร้าง จากแรงรักของนางที่มีต่อเขา เมื่อนางได้ตายจากเขาไป วิญญาณรักของนางจึงยังคงเวียนว่าย อยู่ในร่างร้าย เพื่อรอคอยสามี นำแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ปรียา รุ่งเรือง สมจิตร ทรัพย์สำรวย พร้อมด้วย วิน วิษณุรักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, เสถียร ธรรมเจริญ, สาหัส บุญหลง, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, เสน่ห์ โกมารชุน,...

สุรนารี

สุรนารี

มโหฬารที่สุดในรอบปี 2501 คือภาพยนตร์เสียง 25 มม. ที่ลงทุนสร้างอย่างมหาศาล เพื่อเกียรติประวัติของวีรสตรีที่คนไทยทั้งชาติจะลืมเสียมิได้ วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ซุ่มสร้างมาเป็นเวลาแรมปี บัดนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเสนอเป็นของขวัญปีใหม่ ที่ ศาลาเฉลิมไทย สรุนารี แสดงนำโดย วิไลวรรณ วัฒนพานิช สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ พร้อมด้วยดาราต่างประเทศและผู้แสดงนับพัน นักแสดง สุรนารี วิไลวรรณ วัฒนพานิช — ท้าวสุรนารี สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เจาหลุย ยูหมิ่น สร้างโดย วิจิตรเกษมภาพยนตร์ โดย บัณฑูร...

ขุนโจร 5 นัด

ขุนโจร 5 นัด

ขุนโจร 5 นัด จากชีวประวัติชีวิตเสือเรียงผู้ยังไม่ตาย ร่วมด้วยพ่อแม่ตัวจริง นำแสดงโดย… สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นัยนา ถนอมทรัพย์ สุรชาติ ไตรโภค จำนงค์ คณะดิลก ประกอบ โพธิโสภณ ธิดา พันธ์อัปสร อาคม ปัทมาคม กำกับการแสดง…สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ เสียงพากษ์…ม.ล. รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมพงษ์ วงศ์รักไทย ฉายครั้งแรกที่ โรงหนังพัฒนากร หน้าโรง ขุนโจร 5...

รอยเสือ พ.ศ. 2502

นักแสดง รอยเสือ : สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ลือชัย นฤนาท เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล พันคำ สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย

Page 1 of 212»