Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ส.อาสนจินดา

เลือดทมิฬ

ผู้กำกับ : พิศาล อัครเศรณี นักแสดง: พิศาล อัครเศรณี     เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์     วิฑูรย์ กรุณา     ลักษณ์ อภิชาติ     มานพ อัศวเทพ     ส.อาสนจินดา     วันที่เข้าฉาย: 27 ตุลาคม 2522

เสือน้อย

เสือน้อย 2498

เสือน้อย ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 4 มีนาคม 2498 ฉายที่คาเธ่ย์ บริษัทสร้าง บาร์โบสภาพยนตร์ ในความร่วมมือของกองเรือตํารวจน้ำ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงศ์ ผู้ประพันธ์ อิงอร จากนิยายเรื่อง ดรรชนีน้อย ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้เขียนบท ส.อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์...

ดรรชีนาง

ดรรชนีนาง 2496

ดรรชนีนาง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 23 ตุลาคม 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง พนาสิทธิ์ฟิล์ม ผู้อํานวยการสร้าง รัศมี จันทวิโรจน์, อรกิจ อมาตยกุล, ศักดิ์เกษม หุตาคม ที่ปรึกษา ชื่น ทิวารี, วัชระ กบิลกาญจน์ ผู้ประพันธ์ อิงอร ผู้กํากับ...

ฟ้ามุ่ย

ฟ้ามุ่ย

ฟ้ามุ่ย ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2496 ฉายที่ ศาลาเฉลิมไทย บริษัทสร้าง วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ผู้พากย์ รุจิรา – มารศรี นักแสดง ส.อาสนจินดา, สมควร...

เทพบุตรจากโลกันต์

เทพบุตรจากโลกันต์

เทพบุตรจากโลกันต์ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 13 มกราคม 2496 ฉายที่พัฒนากร ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมควร กระจ่างศาสตร์ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 5 มกราคม พ.ศ. 2496

สุภาพบุรุษทมิฬ

สุภาพบุรุษทมิฬ

สุภาพบุรุษทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 18 ตุลาคม 2495 ที่โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 26 ตุลาคม พ.ศ 2495...

พี่ชาย

พี่ชาย

พี่ชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 31 ธันวาคม 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ลูกไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จันตรี สาริกบุตร ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท เนรมิต ผู้ถ่ายภาพ เปี่ยม ทองปรีชา นักแสดง ส. อาสนจินดา...

สุภาพบุรุษจากอเวจี

สุภาพบุรุษจากอเวจี

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เนรมิตภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง จรี อมาตยกุล ผู้กํากับ เนรมิต ผู้เขียนบท ส. อาสนจินดา ผู้ถ่ายภาพ ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ ผู้ทําดนตรีประกอบ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ผู้พากย์ เสน่ห์ โกมารชุน เรื่องย่อ เทพ วรทัศน์ จําต้องกระโจนเข้าสู่ อํานาจมืดเพื่อล้างแค้นให้...

เกียรติศักดิ์รักของข้า

เกียรติศักดิ์รักของข้า

เกียรติศักดิ์รักของข้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ฉายที่ กรุงเกษม บริษัทสร้าง โยคีทองพูน ผู้ประพันธ์ สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กํากับ เนรมิต ผู้พากย์ เสน่ห์ – จุรี เรื่องย่อ เรื่องราวของหนุ่ม ปาน กับสาว เนิ่น ซึ่งอาศัยอยู่ที่ตําบลหาดตะโก ทั้งสองรักและตกลงจะอยู่ ด้วยกัน ความสวยของเนินไปต้องตา หมู่เพิ่ม เป็นเหตุให้ ปานถูกยัดข้อหาฆ่าคนตาย...

มาตุภูมิ

มาตุภูมิ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 21 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง นักแสดง ส. อาสนจินดา,สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล, อัจฉราวรรณ ณ เชียงใหม่, วลิต สนธิรัตน์      

Page 1 of 3123»