Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อบ บุญติด

ไซอิ๋ว

ไซอิ๋ว

ไซอิ๋ว ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 31 มีนาคม 2496 ฉายที่เท็กซัส ผู้แสดง อบ บุญติด, ล้อต๊อก, รัชนี, กําจาย เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยในเรื่องจีน”    

สร้อยไข่มุกด์

สร้อยไข่มุกต์

สร้อยไข่มุกด์ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2499 ฉายที่เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง ส. วัฒนาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนียง – จินตนา ผู้กํากับ ส. คราประยูร ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูล พิทยาคม ผู้พากย์ เสนาะ ศรีพยัคฆ์, สนาน...