Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อรัญญา นามวงศ์

อีแตน

อีแตน

อีแตน (2511) ละโว้ภาพยนตร์ สร้าง 35 ม.ม.ซุปเปอร์ซีเนสโคป สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม อีแตน มิตร ชัยบัญชา อรัญญา นามวงษ์ ร่วมด้วย แมน ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวเรศ นิสากร, กัณฑรีย์ นาคประภา, ชฎาพร วชิรปราณี, สมพล กงสุวรรณ, มาลี เวชประเสริฐ, เสน่ห์ โกมารชุน, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ โสภณ...

ชื่นรัก

ชื่นรัก

ชื่นรัก (2522) บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง แนะนำโดย ใกล้ชิด (ยาสีฟัน) เพื่อความใกล้ชิด ความโกลาหลอลหม่านของนักเรียนจอมกวนกับครูจอมเก็ก ซึ่งกลับตาละปัดเป็นความหวานซึ้ง ภาพยนตร์ ชื่นรัก เพื่อความ ชื่นรัก ชื่นรัก ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง เศรษฐา ศิระฉายา อรัญญา นามวงษ์ มธุรส รัตนา, กัณฑรีย์ นาคประภา, สมจินต์ ธรรมฑัต, ชูศรี มีสมมนต์, อดุลย์ ดุลยรัตน์,...

แว่วเสียงซึง

แว่วเสียงซึง

แว่วเสียงซึง (2514) กรุงเกษมภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์สโคป 35 ม.ม.สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม แว่วเสียงซึง ชุติมา สุวรรณรัต สร้างเรื่อง และ กำกับ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ พบดาราเกียรติยศ กำธร สุวรรณปิยะศิริ คู่ เนาวรัตน์ วัชรา ร่วมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ปริม ประภาพร, โขมพัสตร์...

เพลิงแพร

เพลิงแพร

ประสารมิตรภาพยนตร์ เสนอ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ชนะ ศรีอุบล จารุวรรณ ปัญโญภาส อนันต์ สัมมาทรัพย์ บาหยัน พันธุ์โสภา ฑัต เอกฑัต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พีระศักดิ์, มารศรี อิศรางกูร, รัตนสิทธิ์, มาลี เวชประเสริฐ, ศักดิ์ ศรีภูมิ, บอนนี่, สุรศักดิ์, ตุ๊กตา จินดานุช เพลิงแพร ของ บุษยมาส ส.อาสนจินดา...

พิษสวาท

พิษสวาท

เรื่องย่อ พิษสวาท เชษฐา (รุจน์ รณภพ) พา สโรชินี (อรัญ ญา นามวงศ์) ไปพบอัคนี (สมบัติ เมทะนี) เพื่อจะคุยกันถึงเรื่องของโบราณชิ้นหนึ่ง ที่เชษฐา เอามาให้อัคนดู เพราะอัคนีเป็นนักโบราณคดี ระหว่างทางสโรชินีได้คุยให้เชษฐาฟังถึงเรื่องวิญญาณ กรรมดีกรรมชั่วที่คนเราก่อขึ้นไว้ เมื่อตายแล้วก็จะต้องชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้ แต่เชษฐาไม่เชื่อเพราะขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ เมื่ออัคนีได้พบกับสโรชินี ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่า ได้เคยพบสโรชินีมาก่อน เขาเกิดอาการตาพร่า มองเห็นสโรชินีเป็นคนอื่นอยู่ชั่วครู่แล้วก็มีอาการปกติอย่างเก่า สโรชินีได้ทายเหตุการณ์ในอดีตของอัคนีได้แม่นยํา ทําให้อัคนีสงสัยเป็นอย่างยิ่ง แต่สโรชินีก็บอกเพียง ว่าเธอเป็นนักทายทักอดีต ทําให้เชษฐาเกิดความสนใจขึ้นมา แล้วสโรชินีก็ได้ลากลับ อัคนีได้ถามเชษฐาว่าเธอเป็นใคร? เชษฐาตอบว่าเขาเองก็เพิ่งจะรู้จักเธอเช่นกัน...

หงส์ทอง

หงส์ทอง

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอ สักกะ จารุจินดา กำกับการแสดง ไพโรจน์ สังวริบุตร ยอดชาย เมฆสุวรรณ อรัญญา นามวงษ์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ เลียวหยงเซียว ดาราทีวีวัยรุ่นของฮ่องกง หงส์ทอง สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, อรสา อิศรางกูร, ขอใจ ฤทัยประชา, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง สมโภชน์ อัครพันธ์-สุรัตน์ อัศวนิกุล...

เหนือกว่ารัก

เหนือกว่ารัก

สรรเพชญฟิล์ม เสนอ รักฝังจิต ชีวิตประทับใจ เหนือกว่ารัก ของ “ปฤศนา” สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ นิภาพร นงนุช, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ, สันติ คราประยูร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, มัตติกา เกียรติสกุล, สถาพร มุกดาประกร, มารศรี อิศรางกูร, สมจินต์ ธรรมทัต, ชูศรี...

1 ต่อ 7

1 ต่อ 7

สหมงคลฟิล์ม เสนอผลงานใหญ่ยิ่ง 1 ต่อ 7 ภาพยนตร์สำหรับคนไทยทั้งชาติ! จ่าดับ จำเปาะ ทักษิณ แจ่มผล เหมาะ เชิงมวย ลักษณ์ อภิชาติ ตังกวย แซ่ลี้ ศรีไพร ใจพระ อัคคี เมฆยันต์ กรุง ศรีวิไล ดั่น มหิทธา สรพงศ์ ชาตรี กล้า ตะลุมพุก นิรุตติ์ ศิริจรรยา จุก เบี้ยวสกุล สายัณห์ จันทรวิบูลย์...

เล็บครุฑ 78

เล็บครุฑ78

เล็บครุฑ 78 (2525) ภาพยนตร์สหนาวีไทย สร้างขึ้นเพื่อลบรอยจารึกอันยิ่งใหญ่ในอดีต ให้ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อเป็น... เล็บครุฑ 78 ของ พนมเทียน สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ สร้างและกำกับ กองทัพเรือไทย ให้ความร่วมมือถ่ายทำ นำโดยสองพระเอก กรุง ศรีวิไล เผ่าพันธุ์ พงษ์นที สองนางเอกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุทธจักรภาพยนตร์ไทย พบกันครั้งเดียวเป็นครั้งแรกคือ พิศมัย วิไลศักดิ์ พบ อรัญญา นามวงษ์ สมาน ทองทรัพย์สิน-ปานศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ถ่ายภาพ ประสิทธิ์ ศิริบันเทิง สร้างบท...

ลูกสาวกำนัน

ลูกสาวกำนัน พ.ศ. 2514

ลูกสาวกำนัน (2514) ชมพูนุชภาพยนตร์ เสนอ ลูกสาวกำนัน ของ สุชาดา นำโดย ขวัญชัย สุริยา อรัญญา นามวงษ์ ร่วมด้วย…อรสา อิศรางกูร, ธานินทร์ อินทรเทพ, ชุมพร เทพพิทักษ์, มาลี เวชประเสริฐ, มาลาริน บุนนาค, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ทศ, หมี, ม.ล.รุจิรา อิศรางกูร, จรัสศรี สายะศิลปี เพลงเอก 35 ม.ม. 6...

Page 5 of 8...«34567»...