Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อรัญญา นามวงศ์

สันกำแพง

สันกำแพง 2511

สันกำแพง (2511) วัฒนภาพยนตร์ ผู้สร้างหนังเงินล้าน น้อยไจยา-จุฬาตรีคูณ สร้างความรักยิ่งใหญ่อีกครั้ง!!! ในเรื่อง สันกำแพง จากบทประพันธ์ ของ อรชร สมบัติ เมทะนี นำ อรัญญา นามวงษ์ (อีแตน) พบ สุทิศา พัฒนุช (เป็ดน้อย) ร่วมด้วย เสกสรร สัตยา, ชนะ ศรีอุบล, ปริม ประภาพร, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุวิน สว่างรัตน์, สีเทา, ธัญญา...

ศาลาลอย

ศาลาลอย

ศาลาลอย (2515) มิตรสยามภาพยนตร์ สร้าง ศาลาลอย 35 ม.ม.ซีเนมาสโคป 9 เพลงเอก “แก้วฟ้า” สร้างบทภาพยนตร์ จำลอง มกนันท์ ถ่ายภาพ ศุภชัย โตสัมพันธ์ ดำเนินงานสร้าง นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, มาลาริน บุนนาค, จำรูญ หนวดจิ๋ม, มารศรี, อบ...

ศึก 5 เสือ

ศึก 5 เสือ

ศึก 5 เสือ (2520) พัฒนาภาพยนตร์ ร่วมกับ พูนทรัพย์ฟิล์ม ทุ่มทุนสร้างให้มโหฬาร เรื่องดังทั่วประเทศจากหนังสือ ดาราไทย ศึก 5 เสือ WARRIORS 5 ของ อรวรรณ สมบัติ เมทะนี เป็น กรด แก้วสามสี มานพ อัศวเทพ เป็น วิง ไกรลาศ ครรชิต ขวัญประชา เป็น แสน สุรศักดิ์ ชนะ ศรีอุบล...

ขอบฟ้าเขาเขียว

ขอบฟ้าเขาเขียว

ขอบฟ้าเขาเขียว (2516) อินทรวิจิตรภาพยนตร์ เสนอ ถ้าฉันมีปีก บินได้อย่างนก ฉันจะบินไปให้ไกล จนสุด……. ขอบฟ้าเขาเขียว ของ อรวรรณ 35 ม.ม.ซูเปอร์สโคป สี เสียงในฟิล์ม นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ช้องมาศ ภุมรา สุริยา ชินพันธ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พนม นพพร, ดรุณี ชื่นสกุล, ปริม ประภาพร, ดามพ์ ดัสกร,...

ภูตเสน่หา (2513)

ภูตเสน่หา พ.ศ. 2513

ภูตเสน่หา พ.ศ. 2513 ชมพูนุชภาพยนตร์ เสนอ…ภาพยนตร์ระดับเงินล้าน ภูตเสน่หา ของ สุชาดา สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ รักชนก จินดาวรรณ ร่วมด้วย มาลาริน บุนนาค, รุจน์ รณภพ, เมืองเริง ปัทมินทร์, ฑัต เอกฑัต, เสน่ห์ โกมารชุน, สีเทา, ถวัลย์ คีรีวัต, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง ฯลฯ “อุดม...

ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก (2512) กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้สร้าง แว่วเสียงยูงทอง-น้ำค้าง-มือนาง-จันทร์เจ้า-โนรี-ที่รักจ๋า ภูตแห่งความรัก จากบทประพันธ์ของ ชุติมา สุวรรณรัต สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, ศรีสละ ทองธารา, โขน หมอผี, ทานทัต วิภาตะโยธิน, โกร่ง กางเกงแดง, เถร ทรนง, ปราณีต คุ้มเดช, ชื้นแฉะ, ผาสุข, ทองถม, อุดม สุนทรจามร...

ภัยมืด

ภัยมืด

แจ๊สสยาม เสนอความบันเทิงมหัศจรรย์ แต่ละนาทีตื่นเต้นระทึกขวัญ..! ผลิตผลของ แจ๊สสยามโปรดักชั่น กรุง ศรีวิไล อรัญญา นามวงษ์ ภัยมืด NIGHTMARE โดม สิงห์โมฬี, ดลนภา โสภี, บาหยัน พันธุ์โสภา, วิชิต ไวงาน, พิภพ ภู่ภิญโญ เทวินทร์ สุขศิลา ถ่ายภาพ สยามพล กำกับการแสดง ฟิล์มในระบบ 35 ม.ม. ซีเนมาสโคป ช.พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย

แก้วสารพัดนึก

แก้วสารพัดนึก

แก้วสารพัดนึก (2514) ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร เสนอ ภาพยนตร์ 35 ม.ม.ซีนิมาสโคป เสียง..สีอิสต์แมน.. ภาพยนตร์ชีวิตรักต่อสู้..แนวแปลก… สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ นำใน แก้วสารพัดนึก จากบทประพันธ์ของ สันต์ เทวรักษ์ 9 เพลงเอก พร้อมด้วย ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เนตรนภา, รุจน์ รณภพ, พฤหัส บุญหลง, มารศรี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, วราภรณ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,...

กำนันถึก

กำนันถึก (2516) นครพิงค์ภาพยนตร์ เสนอ ชมบทบาทใหม่ วันเบิกบานใจในโลกบันเทิง ตายแล้วเกิดใหม่ จะหาที่ไหนได้ คนอย่างเขา โง่อย่างปราชญ์ ฉลาดแบบเต่าตุ่น ทำวุ่นไปเสียทุกท่า แต่ชาวบ้านทั้งพารา ยังปรารถนา กำนันถึก จากจินตนารมย์ ของ…โสภิณ สุรพีร์ ในนิตยสาร “จักรวาล” สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ เมตตา รุ่งรัตน์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, โขมพัสตร์ อรรถยา,...

กระท่อมปรีดา

กระท่อมปรีดา

กระท่อมปรีดา เทพศิลป์ภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์ชีวิตรักสองสมัยยาวเหยียดประทับใจ กระท่อมปรีดา จากบทประพันธ์ ของ ส.อาสนจินดา 35 ม. ม.สีธรรมชาติ เสียงในฟิล์ม ระบบทัศนะโอฬาร แสงแดดอันอบอุ่นและแสงจันทร์อันอำไพ ยังสอดส่องลงไปยังกระท่อมน้อยกระจ้อยร่อยได้ฉันใด ความรักอันดื่มด่ำ บริสุทธ์ก็ย่อมเกิด-แม้ในดวงใจของคนยากได้ฉันนั้น นำโดย สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ และดาราประกอบอีกคับคั่ง ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง ฉลวย ศรีรัตนา กำกับบท และ ลำดับภาพ ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ ปง...

Page 6 of 8...«45678»