สาวเครือฟ้า พ.ศ. 2477

สาวเครือฟ้า Madame Butterfly ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์ จํานวน 9 ม้วน ฉายที่ วัฒนากร, แก๊ปปิตอล บริษัทสร้าง บูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง “สดศรี” ผู้ประพันธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้ถ่ายภาพ “เนียรศิลป” ผู้ทําดนตรีประกอบ พรานบูรพ์ เรื่องย่อ โศกนาฏกรรมความรักระหว่างทหารหนุ่มกับสาวชาวเหนือ ร้อยตรีพร้อม ทหารหนุ่มชาวใต้ ย้ายมารับราชการที่เชียงใหม่ เกิดรักใคร่กับเครือฟ้า หญิงช่างฟ้อนชาวเชียงใหม่...