Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เติม โมรากุล

มิตรในเรือน

มิตรในเรือน

มิตรในเรือน ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที 12 มีนาคม 2498 บริษัทสร้าง บริษัท ฟิล์มไทย จํากัด ผู้อํานวยการสร้าง ชาย โชติประสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ สันต์ เทวรักษ์ ผู้กํากับ สระ “ศตวรรษ” สัจจานํา นักแสดง จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, ลินยู สงวนมณี,...

แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์ นักแสดง เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต