ศาลเสือแค้น

ศาลเสือแค้น ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่เท็กซัส นักแสดง ประมินทร์ จารุจารีต, เผอิญ ผดุงผล, ประไพ อุกฤษชนะ