Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เมืองเริง ปัทมินทร์

เจ้าสาวชาวไร่

เจ้าสาวชาวไร่

เจ้าสาวชาวไร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี ? / พากย์? ความยาว …. นาที 22 กรกฎาคม 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง ฉลอง สิมะเสถียร, กรองจิตร เตมีย์ศิลปิน, เมืองเริง ปัทมินทร์, เฉลิม บุณยเกียรติ, ประไพ คําเรียบร้อย, ดอกดิน กัญญามาลย์,...

เมียแก้วเมียขวัญ

เมียแก้วเมียขวัญ

เมียแก้วเมียขวัญ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที 16 สิงหาคม 2495 ฉายที่ พัฒนากร ผู้พากย์ จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง เมืองเริง ปัทมินทร์, กรองจิต เตมีย์ศิลปิน, จุมพล ปัทมินทร์ เรื่องย่อ เพราะแรงเสน่หาเป็นเหตุ ทําให้เมื่อคราวที่ ผานิต เดินทางไปทํางานที่อ่างทองเกิดไปตกหลุมรัก ลัดดา สาวท้องถิ่นจนลืมลูกน้อยและ...

ล่าทรชน

ล่าทรชน

ล่าทรชน ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 12 สิงหาคม 2495 ที่่ดรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง ในราชการ กรมรถรบ กองทัพบก ผู้พากย์ จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง เมืองเริง ปัทมินทร์,กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน

หญิงงามเมือง

หญิงงามเมือง

หญิงงามเมือง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 25 กุมภาพันธ์ 2495 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง สามัคคีภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต เศร้า เสียสละ” นักแสดง จุมพล ปัทมินทร์, เมืองเริง ปัทมินทร์, รัญจวน สุขสมบูรณ์, บังเละ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495  ...

แม่ค้าหาบเร่

แม่ค้าหาบเร่ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 22 กันยายน 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สองสาวภาพยนตร์ นักแสดง เติม โมรากุล, เมืองเริง ปัทมินทร์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ทัศนีย์ ชูวัสวัต