Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แมน ธีระพล

เหยี่ยวราตรี

เหยี่ยวราตรี

วสันต์ภาพยนตร์ ขอแนะนำ… พระเอกใหม่ผู้สวมวิญญาณ 3 บทบาท แมน ธีระพล เหยี่ยวราตรี (ตอนหน้ากากผี) จากบทประพันธ์ของ…ส.เนาวราช วสันต์ สุนทรปักษิณ อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง ศุภระ กาญจนพังคะ ถ่ายภาพ นำแสดงโดย เรวดี ศิริวิไล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, สุขศรี ภมรพิบูลย์, ศรีสมบูรณ์ ศรีเกตสุข ฉายที่ โรงหนังแกรนด์ *รูปโฆษณาโดย ทาร์ซานบล๊อก เรื่องย่อ แมน ดำเกิงเดช...

เหนือมนุษย์

เหนือมนุษย์

ยูเนี่ยนฟิล์ม ขอประกาศว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ ชมภาพยนตร์ชั้นยอดจากเรา ดูยอดดาราแห่งยุคมาพบกัน อย่างคับคั่งที่สุดเป็นประวัติการณ์ ยูเนี่ยนฟิล์ม ขอประกาศว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ชม ภาพยนตร์ชั้นยอดจากเรา ดู…ยอดดาราแห่งยุคมาพบกันอย่างคับคั่งที่สุด! เหนือมนุษย์ ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา แมน ธีระพล อดุลย์ ดุลยรัตน์ เกศริน ปัทมวรรณ พงษ์ลดา พิมลพรรณ เรวดี ศิริวิไล พร้อมด้วย จมื่นมานพนริศน์, สถาพร มุกดาประกร, ชนินทร์, ทานทัต...

เกล็ดแก้ว

เกล็ดแก้ว

เกล็ดแก้ว ดู! เกล็ดแก้ว ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มหาชนนับหมื่นชมแล้ว ปรบมือให้อย่างจริงใจ! รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยชีวิตและวิญญาณของความเป็นดารา อย่างสมบทสมบาทที่สุด และยอดเยี่ยมที่สุด สามพระเอกนามโรจน์พบกันครั้งแรก ด้วยบทบาทของหนุ่มสามแบบ แมน ธีระพล ทม วิศวชาติ เชาว์ แคล่วคล่อง ร่วมด้วยขบวนดาราชื่อเฟื่องเช่น เพลินตา อุมาแมน, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมพล กงสวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิชิต ไวงาน, เบญจมินทร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, แน่งน้อย...

เก้ามังกร

เก้ามังกร

เก้ามังกร โดมฤดีโปรดัคชั่น เสนอ 9 ดาราใหญ่ สมบัติ เมทะนี ประจวบ ฤกษ์ยามดี ไชยา สุริยัน แมน ธีระพล รุจน์ รณภพ ชาติ ชูพงษ์ บุศรา นฤมิตร อุษา อัจฉรานิมิตร วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ใน เก้ามังกร ยอดอาชญนิยายที่เกรียงไกรที่สุดของ 3 นักประพันธ์ พนมเทียน-ส.เนาวราช-เกรียง ไกรสร วรุณ ฉัตรกุล กำกับการแสดง บริษัทสหการภาพยนตร์ไทยจำกัด...