Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

แม่น ชลานุเคราะห์

หลงทาง

หลงทาง

หลงทาง Going Astray ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา ประเภท: หนังเสียง ความยาว 12 ม้วน ฉายที่ โรงหนังพัฒนากร, สิงคโปร์, นาครเขษม บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้เขียนบท ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ขุนสนิทบรรเลงการ เรื่องย่อ...

ใครดีใครได้

ใครดีใครได้

ใครดีใครได้ (None But the Brave) เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ของกรุงเทพภาพยนตร์บริษัท ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ / จํานวน 4 ม้วน เข้าฉายเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2470 ฉายที่โรงหนัง พัฒนากร บริษัทสร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ ศรีสุวรรณ...