Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

โชติ สโมสร

ไพรทมิฬ

ไพรทมิฬ

ไพรทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2495 ที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วิจิตรภาพยนตร์ นักแสดง โชติ สโมสร สุมิตรา เมรดิษฐ์ เค้าเรื่อง “ดูสาวคุมป่า… ด้วยปืน ดูนักเลงปืน ปะทะกันเลือดคะนองป่า ยิ่งล้างป่า ยิ่งถึงเลือด” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน...

สร้อยไข่มุกด์

สร้อยไข่มุกต์

สร้อยไข่มุกด์ ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2499 ฉายที่เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง ส. วัฒนาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สําเนียง – จินตนา ผู้กํากับ ส. คราประยูร ผู้ถ่ายภาพ วรรณบูล พิทยาคม ผู้พากย์ เสนาะ ศรีพยัคฆ์, สนาน...