Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

โปร่ง แสงโสภณ

ลูกทุ่ง

ลูกทุ่ง

ลูกทุ่ง ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง 31 มีนาคม 2482 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ไทยจํากัด ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. เรื่องย่อ ณ ลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสาลี อันเป็นเขตกสิกรรม ครอบครัวของพ่อชมดํารงชีพด้วยการทําไร่ไถนามาหลายชั่วอายุคน พ่อชมมีลูกชายด้วยกันอยู่สองคน คือ ช่วย คนพี่คิดจะเจริญรอยตามพ่อ...

หนามยอกหนามบ่ง

หนามยอกหนามบ่ง

หนามยอกหนามบ่ง ฟิล์ม 35 มม./ขาวดำ/พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ละโว้ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “ไม้ เมืองเดิม” จากนิยายเรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้พากย์ “ทิดเขียว” เรื่องย่อ เย็นวันหนึ่ง ณ หมู่บ้านนาแค ธง ลูกน้องฝีมือดีของ พ่อขุน กํานันบ้านนาแค จําใจต้องไปทวงเงินค่าที่นากับ ตาเพชร พ่อของ แวว คนรัก แต่ตาเพชรไม่มีเงินพอ จึงต้องขายแววเพราะกลัวอิทธิพลของ พ่อขุน แววเข้ามาเป็นคนคอยรับใช้ ดวง...