Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไกวัลย์ จันทนบุบผา

เลือดแค้น

เลือดแค้น

เลือดแค้น The Blood of Vengeance ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ / จํานวน 9 ม้วน ฉายที่โรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง บริษัทสองสหาย ผู้ประพันธ์ นายพลพัน หุ้มแพร ผู้กํากับ เก็บ จันทนบุบผา ผู้ถ่ายภาพ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ เค้าเรื่อง “เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ที่มีความ ลึกลับ เกี่ยวกับการผจญภัยและการต่อสู้ในเชิงหมัดมวยอย่างน่าตื่นเต้น...

ไม่คิดเลย

ไม่คิดเลย

ไม่คิดเลย Unexpected ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ  ความยาว5 ม้วน ฉายที่โรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย (A Siamese Film Co.) ผู้ประพันธ์ หลวงสุนทรอัศวราช ผู้กํากับ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้ช่วยผู้กํากับ พระยานเรนทร์ราชา ผู้ถ่ายภาพ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้ลําดับภาพ ขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต ผู้กํากับศิลป์ พระยานเรนทร์ราชา ผู้ให้อักษรไทย, อังกฤษประกอบภาพ หลวงสารานุประพันธ์ ผู้ให้อักษรจีนประกอบภาพ...