วิญญาณรักของนางนาค

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 27 ตุลาคม 2494 บริษัทสร้าง ราชวัตรภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ไพรัช สังวริบุตร ผู้กํากับ รังษี เสวิกุล ผู้เขียนบท รังษี เสวิกุล ผู้ถ่ายภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้ลําดับภาพ ไพรัช สังวริบุตร ผู้พากย์ “คารม” กับ “พรพรรณ” เรื่องย่อ ในวันสงกรานต์ ณ...