อ้ายมหาวายร้าย

อ้ายมหาวายร้าย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ มิถุนายน 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ฉวีวงษ์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เชาว์ ฉวีวงษ์ ผู้กํากับ เสนีย์ บุษปะเกษ นักแสดง ประชุม จันทิมา, ไสล พูนชัย ศาลาเฉลิมบุรี ฉวีวงษ์ภาพยนตร์เสนอภาพยนตร์ประเภท “เชิงนักเลง” สมัยปัจจุบัน •• อ้ายมหาวายร้าย•• เชาว์ ฉวีวงษ์ อํานวยการสร้าง...