Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ช. แสงเพ็ญ

ทาษกบฎ

ทาษกบฏ

ทาษกบฏ 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ โอเดียน บริษัทสร้าง สากลสยามภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง มารุต ผู้ประพันธ์ ช. แสงเพ็ญ จากบทประพันธ์ เรื่อง ทาษกบฏ ผู้กํากับ มารุต ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนของ ชนชั้นทาษเพื่อสู่อิสสระภาพ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในยุคหนึ่ง ของพลเมืองไทย และโดยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระ ปิยะมหาราชโดยแท้ที่ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์อันนั้นลง สู่ความสงบเรียบร้อยได้โดยมิได้มีเหตุการณ์ถึงขนาดเลือด ตกยางออกเกิดขึ้น ดังเช่นที่ได้ปรากฏแก่ประเทศอเมริกา...

ชตารัก

ชตารัก

ชตารัก ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน ชตารัก สี เสียง ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม แรงพยาบาทที่ดุดัน ชตารัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว …. นาที 21 พฤศจิกายน...

อาญารัก

อาญารัก

อาญารัก (2510) เสรีภาพยนตร์ เสนอ… ภาพยนตร์ชีวิตรักสามเส้า-สามรส-สามแบบ-สองยุค-สองสมัย! อาญารัก บทประพันธ์ของ…สำเนาว์ หิริโอตัปปะ นำโดย มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ 2 ดาราทองปีแรก ร่วมด้วย อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจย์ รณภพ, เชาว์ แคล่วคล่อง, มาลี เวชประเสริฐ, ปันใจ นาควัฒนา, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, ชูศรี มีสมมนต์,...

พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์ -ใบปิดนี้เป็นใบปิดตอนที่นำกลับมาฉายใหม่ในปี 2517 วาดโดย ชวนะ พันท้ายนรสิงห์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 เมษายน 2493 ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง อัศวินภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้กํากับ มารุต ผู้เขียนบท ประหยัด ศ.นาคะนาท, อุษณาเพลิงธรรม, ช.แสงเพ็ญ, ถนอม...