เลือดล้างแค้น

เลือดล้างแค้น ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 มีนาคม 2494 ฉายที่ นิวโอเดียน บริษัทสร้าง สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สนั่น จรัสศิลป์ ผู้กํากับ วสันต์ สุนทรปักษิน ผู้เขียนบท วสันต์ สุนทรปักษิน เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ชีวิต… สีธรรมชาติ ทั้งรัก ทั้งแค้น เสียสละ เสทือนใจยิ่ง เปนงานชิ้นใหม่ ยอดเยี่ยมเหมือนกับรวม...