ใครดีใครได้

ใครดีใครได้ (None But the Brave) เป็นภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ของกรุงเทพภาพยนตร์บริษัท ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ / จํานวน 4 ม้วน เข้าฉายเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2470 ฉายที่โรงหนัง พัฒนากร บริษัทสร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ ศรีสุวรรณ...