Forgot your password?

A password will be emailed to you.

มิตร ชัยบัญชา

ประวัติ มิตร ชัยบัญชา

มิตร ชัยบัญชา หรือชื่อจริงคือ “พิเชษฐ์ พุ่มเหม” เกิดที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2477 ชีวิตวัยเด็กใช้ชื่อว่า “บุญทิ้ง” เพราะถูกพ่อ-แม่ทิ้ให้อยู่กับปู่และย่า เป็นเด็กกำพร้า เพราะพ่อ-แม่แยกทางกัน และเป็นเด็กวัดอยู่วัดท่ากระเทียม วัดสนามพราหมณ์ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดจันทร์ เมื่ออายุได้ 8 ขวบแม่จึงมารับตัวมาอยู่กรงเทพฯ อยู่ที่ ถ.พระเนียง เขตป้อมปราบ และเข้าเรียนที่โรงเรียนไทยประสาท ถ.หลานหลวง     ในปี ๒๔๙๔ ได้เป็นแชมป์เปี้ยนมวยสากลนักเรียนสมัครเล่น ในรุ่นเฟเทอร์เวท...

มิตร ชัยบัญชา ตกฮอ

มิตร ชัยบัญชา กับข้าพเจ้า โดย เศก ดุสิต

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ศกนี้ คุณสุภัทร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ นิตยสาร “สกุลไทย” ได้ออกปากเชิญผม ไปพบกับคุณประยูร ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้เป็น บรรณาธิการนิตยสารฉบับนี้ที่สํานักงาน สกุลไทย และเมื่อได้พบกันแล้ว ทั้งคุณสุภัทร และคุณประยูรก็ได้บอกกับผมว่า ทางนิตยสาร “สกุลไทย” จะจัดทําฉบับวันเกิด และ มีความประสงค์จะอภินันทนาการแด่ผู้อ่าน ด้วยสิ่งอันมีประโยชน์สักสิ่งหนึ่ง แต่เนื่องจากในวาระนี้ ข่าวการสูญเสียพระเอกยอดนิยม มิตร ชัยบัญชา กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างยิ่ง ทุกคนมีความกระหายใคร่รู้เรื่องราวของพระเอกหนุ่มผู้นี้ ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังกันทั้งนั้น ทางกองบรรณาธิการ “สกุลไทย” จึงต้องการที่จะ...