รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2500

รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2500 การประกวดภาพยนตร์ชิงรางวัลตุ๊กตาทองและสําเภาทอง ประจําปี พ.ศ.2500 มีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 52 เรื่อง เป็นภาพยนตร์ 35 ม.ม. 4 เรื่อง (ถ่านไฟเก่า, สองพี่น้อง,ชั่วฟ้าดินสลาย, จอมไพร) เป็น ส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์แห่งการแสดงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ เกษตรกรรม จัดโดยหอการค้ากรุงเทพ สงบ สวนสิริ (สันตศิริ) เป็น ประธานกรรมการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 สิงหาคม 2500...