เฉลิม วงค์พิมพ์

ประวัติและผลงานของเฉลิม วงค์พิมพ์ ชื่อจริง : เฉลิม วงค์พิมพ์ วันเดือนปีเกิด : 26 ตุลาคม 2514 การศึกษา : มัธยมปลาย โรงแรมแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น, คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : ผู้กำกับภาพยนตร์และเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง “ 7 ประจัญบาน2” ผลงาน : กำกับภาพยนตร์,เขียนบทและตัดต่อภาพยนตร์เรื่อง “ไนท์ตี้ช็อค เตลิดเปิดโลง” (2540) กำกับภาพยนตร์,เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง ล่าระเบิดเมือง (2542)...