เป็นเอก รัตนเรือง

เป็นเอก รัตนเรือง เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร เขาใช้เวลาช่วงปี ค.ศ. 1977-1985 อยู่ในมหานครนิวยอร์ค โดยศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่ Pratta Institute และเมื่อจบการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานที่บริษัท Designframe Incoporate ในตำแหน่งกราฟฟิคดีไซเนอร์ เป็นเอก กลับมาเมืองไทยในปี ค.ศ. 1986 และเข้าทำงานโฆษณากับบริษัท Synergie Communication ในตำแหน่งอาร์ต ไดเร็คเตอร์ เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นย้ายไปอยู่บริษัท Leo Burnett เป็นเวลา 4 ปี ก่อนจะออกมากำกับภาพยนตร์โฆษณาให้กับ บริษัท...