เชลยศักดิ์ 2522

นิรุตติ์ ศิริจรรยา แสดงเป็น ร้อยโท โยธิน อัศวรัช
พิราวรรณ ประสพศาสตร์ แสดงเป็น  มรว.หญิง อลิสา สันตติวงศ์
อัญชลี ชัยศิริ แสดงเป็น สีโบ / จันทร์แก้ว
ภิญโญ ทองเจือ แสดงเป็น เจ้าขวัญฟ้า ราชบุตรเชียงรัฐ
สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ แสดงเป็น รัฐมนตรีราชฤทธิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น