ภูผาแพรไหม

“ภูผา” ชายหนุ่มที่มีสาวงามล้อมรอบกายถึงสามคน “แพรไหม” “ปรางแก้ว” “เจ้าแสงมณี” หากเขามีหัวใจดวงเดียวมอบให้แพรไหม แต่เพราะความเข้าใจผิดว่าเธอคือคนที่ฆ่าพี่ชาย ทำให้ภูผาต้องห้ามความรู้สึกลึกซึ้งในใจ โดยใช้ความโกรธ เกลียด และความเย็นชา ปิดหัวใจตนเอง

“แพรไหม” ผู้ยึดมั่นในความกตัญญู จึงยอมหมั้นหมายกับเจ้าชายหนุ่ม “แสงฉาย” หากในหัวใจกลับผูกพันห่วงใย…”ภูผา” ทุกสิ่งที่เธอทำ เพียงเพื่อเขา เพราะคำว่า “รัก” เพียงคำเดียว

ทว่า…เมื่อแรงแค้นและความเข้าใจผิดยัง เกาะกุมใจอยู่ อีกหนึ่งก็ต้องกตัญญู ท้ายที่สุดใจทั้งสองดวงจะมีวันได้มาเกี่ยวพันกันหรือไม่? เอาใจช่วยพวกเขาพร้อมกันได้ ละครภูผาแพรไหม

นักแสดงละคร ภูผาแพรไหม
ภูผา – ทฤษฎี  สหวงษ์
แพรไหม – ณฐพร  เตมีรักษ์
เจ้าแสงฉาย – เป๊ก เปรมณัช (ดีเจ เป๊ก).
เจ้าแสงมณี –   อรวิภา  กนกนทีสวัสดิ์
พันทิญา – พรชิตา  ณ  สงขลา
ปรางแก้ว – เธียยเกศ  ไอสุรางฆ์
ทวีป – พิษณุ  นิ่มสุวรรณ
พิพัฒน์ – เพ็ญเพ็ชร  เพ็ญกุล
พิพิธ – พิเชษฐไชย  ผลดี
ชัย – สวิส  เพชรวิเศษศิริ (รับเชิญ)
บุญศรี – อำภา  ภูษิต
วนิดา – มยุริญ  ผ่องผุดพันธ์
ดวงใจ – นฤมล  นิลวรรณ
ศุภลักษณ์ – เพ็ญพักตร์  ศิริกุล

Share this article :

แสดงความคิดเห็น