Home » » รักแท้แก้ได้

รักแท้แก้ได้

อ่านต่อ ชายหนุ่ม…เจ้าเสน่ห์ ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธ ชายหนุ่ม…ผู้ไม่เคยศรัทธาในความรัก แต่กลับถูกโชคชะตาเล่นตลก… จาก “หนุ่ม” กลายเป็น “สาว” สิ่งเดียวที่ช่วยเขาได้คือ..รักแท้

รายชื่อนักแสดงละคร รักแท้แก้ได้

1 ธนพล นิ่มทัยสุข รับบทเป็น ศรัณย์
2 ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ รับบทเป็น อบเชย
3 ชนะพล สัตยา รับบทเป็น ตุ้ม
4 อคัมย์ศิริ สุวรรณสุข รับบทเป็น ศรัณย่า
5 อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ รับบทเป็น ดาว
6 ธราภา กงทอง รับบทเป็น มะนาว
7 อนัญญา ชินแสงชัย รับบทเป็น น้ำหวาน
8 สมฤทัย กล่อมน้อย รับบทเป็น แสงจันทร์
9 วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบทเป็น ชาติ
10 เทพยุดา ศรียาภัย รับบทเป็น ภูมิใจ
11 ปาลิตา โกศลศักดิ์ รับบทเป็น น้ำค้าง
12 ดร.ปัทมาฆะ สุคนธมาน รับบทเป็น ย่าอุ่นเรือง
13 ชมพูนุช ปิยะธรรมชัย รับบทเป็น น้ำแข็ง
14 ปวารา อภิพูนลาภ รับบทเป็น พิม
15 ปริษา ธนาวิวัฒน์ รับบทเป็น เฟื่องฟ้า
16 ปภัสรา เตชะไพบูลย์ รับบทเป็น ลินดา
17 วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง รับบทเป็น ป้ามะเฟือง
18 อะตอม สัมพันธภาพ รับบทเป็น ชาตรี
19 ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบทเป็น ศรุต
20 พาทิศ พิสิฐกุล รับบทเป็น ภูมิชาย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น