Home » » ลูกทุ่งพเนจร

ลูกทุ่งพเนจร


ลูกทุ่งพเนจร
เป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่อง ที่ทำราชาลูกทุ่งเสียงแหบเสน่ห์ ผู้เป็นอันดับหนึ่งในยุคนั้น สายัณห์ สัญญา มาประกบคู่กับนางเอกจอเงินยอดนิยม จารุณี สุขสวัสดิ์ เรื่องราวของนักร้องเพลงลูกทุ่งผู้ยากจน ที่มาทำงานต่อสู้ในกรุง หนังใช้เพลงลูกทุ่งของสายัณห์ สัญญามาประกอบ แต่เสียงของนักแสดงยังใช้การพากย์

มีศรีภาพยนตร์ โดย ชาญ มีศรี อำนวยการสร้าง

ผลงานยอดเยี่ยมประจำปี 27
ลูกทุ่งพเนจร
สายัณห์ สัญญา จารุณี สุขสวัสดิ์
ยมนา ชาตรี, เกษริน พูลลาภ, วัชรา สังข์สุวรรณ,
โชคชัย เดชา, วิทยา สุขดำรงค์, ไกร ครรชิต,
อภิชาติ อรรถจินดา, ประกายดาว ประทุมทา, ทีเด็ด ดอกมะดัน,
มารศรี อิศรางกูร, สรนันท์ ร.เอกวัฒน์, ภักดี เตชะปัญญา
ขอแนะนำนางเอกใหม่ รัศมี เทวา
ชาญ มีศรี อำนวยการสร้าง
สมชาย เลี้ยงศิริประเสริฐ ดำเนินงานสร้าง
จรินทร์ พรหมรังสี กำกับการแสดง
ชาติ เชิงชาย ธุรกิจ
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
ไทยแลนด์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดง 

สายัณห์ สัญญา – พัน
จารุณี สุขสวัสดิ์ – แตน

Share this article :

แสดงความคิดเห็น