Home » » วันนั้นคงมาถึง

วันนั้นคงมาถึง

เรื่องย่อ : วันนั้นคงมาถึง เป็นเรื่องราวความรักของ ไหมทอง,อภิชาต,ฟ้าแจ่ม,พราหมณ์ ไหมทองเป็นสาวเหนือ ที่มาเรียนที่กรุงเทพฯ โดยได้รับการเลี้ยงดูจากผู้การยอด และคุณนายผู้การ คุณนายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และตรอมใจด้วยความเจ้าชู้ของผู้การ ไหมทองเป็นแฟนของอภิชาติ และมีเพื่อนรักคือ ฟ้าแจ่ม ที่เป็นแฟนกับพราหมณ์ เมื่อเรียนจบอภิชาติไปเรียนต่อเมืองนอก และขอให้ไหมทองรอคอย  ไหมทองเป็นผู้หญิงที่มีความคิด และมีศักดิ์ศรี ต่างกับพี่และน้องสาว เมื่ออภิชาต กับฟ้าแจ่ม ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ เธอก็ยังยึดมั่นในความการเฝ้ารออภิชาต โดยไม่ออกนอกลู่ทางเหมือนฝ้ายคำน้องสาว ที่ได้สามีคนเดียวกับบัวคำพี่สาว  เมื่อฟ้าแจ่มไปเรียนต่อเช่นเดียวกับอภิชาติได้เพียงเดือนเดียว พราหมณ์ แฟนของฟ้าแจ่ม เป็นคนนำข่าวเรื่องการแต่งงานของอภิชาติกับฟ้าแจ่มมาบอกไหมทอง ทำให้ไหมทองเสียใจมาก ส่วนเมียน้อยของผู้การเมื่อรู้ว่าผู้การสนใจในตัวไหมทอง ก็จ้างคนมาดักยิงจนบาดเจ็บ ผู้การขอไหมทองแต่งงาน แต่ไหมทองปฏิเสธ และย้ายออกจากบ้าน ไหมทองก้าวมาสู่ชีวิตตามอุดมกาณ์พร้อมได้กำลังจากพราหมณ์

นักแสดง วันนั้นคงมาถึง
จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็น ไหมทอง
เกรียงไกร อุณหนันท์ เป็น พราหมณ์
ฉัตรชัย เปล่งพานิช เป็น แว่น, อภิชาติ
พรพรรณ เกษมมัสสุ เป็น ฟ้าแจ่ม

วันนั้นคงมาถึง (2527)

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผลงานกำกับการแสดง ของ…ชนะ คราประยูร
ผู้หญิง…เป็นได้ทั้งสินค้าและสิ่งสักการะบูชา 
สุดแต่ผู้หญิงใดจะพึงหวังในตัวเองให้เป็นอะไร…
วันนั้นคงมาถึง
ของ ศรีฟ้า ลดาวัลย์
เกรียงไกร อุณหะนันท์ จารุณี สุขสวัสดิ์
ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน,
พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรา ธนะบุตร,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, ปาหนัน ณ พัทลุง, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์, นิภาพร นงนุช,
อลิศ คริสตัน, จุรี โอศิริ, มารศรี อิศรางกูร, ประพิศ พราวพรรณ
ขอแนะนำ ธีระยุทธ รสโอชา
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง

-ใบปิดวาดโดย ริ้ม
จากนิยาย ฤาสักแต่ว่าเป็นนารี ของ ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น