Home » » แก่นแก้ว

แก่นแก้วแก่นแก้ว

รัศมีฟิล์ม สร้าง
เก่ง-กล้า และ น่ารัก ใน…
แก่นแก้ว
ของ “สานิตย์”


สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์
ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน,
พิภพ ภู่ภิญโญ, บรรพต, เป้า ปรปักษ์, ฉกาจ
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
“วาสิฏฐี” กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น