Home » » 17 ทหารกล้า

17 ทหารกล้า

17 ทหารกล้า (2519)สตาร์ฟิล์ม โดย ไพฑูรย์ รตานนท์
ถ้าสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เห็นสุดจะยืนหยัดอยู่ได้!
จะสู้กันไม่หลบหนีหาย…
สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่ สู้จนตาย
ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู!
ยอดชาย เมฆสุวรรณ พบ อุเทน บุญยงค์ ใน
17 ทหารกล้า

ร่วมด้วย ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริยา ชินพันธ์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
ภูมิ พัฒนายุทธ, ออยา นาวิน, นรา นพนิรันดร์,
กฤษณะ อำนวยพร, ไกร ครรชิต, รุจิรา อิศรางกูร,
สิงห์ มิลินทราศัย, ศักดา, บู๊ วิบูลย์นันท์, อิทธพล และฐิติยา
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ สร้างให้เพื่อคนไทยทั้งชาติ ประกาศความเป็นไท เราตายเพื่อให้ไทยอยู่!
ไพฑูรย์ รตานนท์ กำกับการแสดง
พูนสวัสดิ์ ธีมากร-ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ
ส.อาสนจินดา สร้างเรื่อง-สร้างบท
*ใบปิดวาดโดย รัตน์โปสเตอร์
17 ทหารกล้า (2519) (แนวนอน)
ข้อความบนใบปิด
ถ้าสิ้นชาติ..สิ้นแผ่นดิน..สิ้นกษัตริย์
เห็นสุดจะยืนหยัดอยู่ได้ จะสู้กันไม่หลบหนีหาย..
สู้ตรงนี้..สู้ที่นี่..สู้จนตาย ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู!
17 ทหารกล้า


ยอดชาย เมฆสุวรรณ อุเทน บุญยงค์
ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริยา ชินพันธ์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
ไกร ครรชิต, ภูมิ พัฒนายุทธ, นรา นพนิรันดร์,
กฤษณะ อำนวยพร, ออยา นาวิน, รุจิรา อิศรางกูร,
บู๊ วิบูลย์นันท์, สิงห์ มิลินทราศัย, ศักดา, อิทธิพล
ขอแนะนำ ฐิติยา เกตุสกุล
พูนสวัสดิ์ ธีมากร-ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ
ไพฑูรย์ รตานนท์ กำกับการแสดง
ส.อาสนจินดา ประพันธ์เรื่อง-สร้างบท
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ เทอดเกียรติวีรกรรมทหารกล้า
สร้างเพื่อความเป็นไท เพื่อคนทั้งชาติไทย
โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย อ้วนโปสเตอร์
Share this article :

แสดงความคิดเห็น