Home » » ภูตเสน่หา พ.ศ. 2513

ภูตเสน่หา พ.ศ. 2513


ภูตเสน่หา พ.ศ. 2513

ชมพูนุชภาพยนตร์
เสนอ…ภาพยนตร์ระดับเงินล้าน
ภูตเสน่หา
ของ สุชาดา

สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ รักชนก จินดาวรรณ
ร่วมด้วย มาลาริน บุนนาค, รุจน์ รณภพ,
เมืองเริง ปัทมินทร์, ฑัต เอกฑัต, เสน่ห์ โกมารชุน,
สีเทา, ถวัลย์ คีรีวัต, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง ฯลฯ
“อุดม พลูพานิช” ที่ปรึกษา
สุรีย์ พุกกะเวส อำนวยการสร้าง
สุริยน ดวงทองดี กำกับการแสดง
สงคราม กวี ถ่ายภาพ
ส.อาสนจินดา สร้างบท
พิริยะฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชิตโด่งอาร์ต

นักแสดง:
สมบัติ เมทะนี
อรัญญา นามวงศ์
รัชนก จินดาวรรณ
มาลาริน บุนนาค

Share this article :

แสดงความคิดเห็น