Home » » ตลาดพรหมจารีย์ (2516)

ตลาดพรหมจารีย์ (2516)ตลาดพรหมจารีย์ (2516)


67 การละครและภาพยนตร์
เสนอ ผลงานครั้งที่ 3 ของ…
สักกะ จารุจินดา กำกับการแสดง
ตลาดพรหมจารีย์
35 ม.ม. ซีเนสโคป สีอิสต์แมน
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา
ราชันย์ กาญจนมาศ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
และผู้แสดงร่วมอีกมาก ฯลฯ
ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์ กำกับการถ่ายภาพ
มงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย

-หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 2 รางวัลในการประกวดประจำปี 2516/2517
คือรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยม โดย เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ และรางวัลพิเศษสำหรับภาพยนตร์ที่แสดงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างสมจริง


ตลาดพรหมจารี พ.ศ. 2531

Share this article :

แสดงความคิดเห็น