Home » » บุญชู 5 เนื้อหอม

บุญชู 5 เนื้อหอม

บุญชู 5 เนื้อหอม(บุญชู เรื่องที่ 3)

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
ผลงานของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
บุญชู 5 เนื้อหอม
สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์
เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุเทพ ประยูพิทักษ์, ปรารถนา สัชฌุกร,
สมรัชนี เกษร, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ,
อรุณ ภาวิไล, เกรียงไกร อมาตยกุล, กฤษณ์ ศุกระมงคล,
ธงชัย ประสงค์สันติ, ชาญณรงค์ ขันทีท้าว, ภาณุ น้อยอารีย์,
จุรี โอศิริ, ส.อาสนจินดา, อัญชลี ชัยศิริ,
นัท กิตตินันท์, พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข, โรสแมรี่ รื่นสุข,
นิติมา ตันติโกวิทย์, ทวีเกียรติ เลียงศิริ, ด.ญ.กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์ (แป้ง)
สายจรูญ เอี่ยมพึ่งพร ดำเนินงาน
สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์ ผู้จัดการกองถ่ายทำ
พิพัฒน์ พยัคฆะ กำกับภาพ
มนู วรรณายก กล้อง 2
เจดีย์ ศุภกาญจน์ กำกับศิลป์และเทคนิค
บรรพต ฤทธิ์ถกล ศิลปกรรม
บุษรา หรรษาจารุพันธ์-จิรารัตน์ กาญจนวัฒน์ แต่งกาย
“เอ็ม.ที.ไอ.” แต่งหน้าทำผม
พูนศักดิ์ อุทัยพันธ์ ลำดับภาพ
จรัล มโนเพ็ชร-ดำรงค์ ธรรมพิทักษ์ ประพันธ์เพลงและดนตรีประกอบ
คมสัน ตรีพงศ์ กำกับบทและต่อเนื่อง
ชีวิน ณ เชียงใหม่-ทองก้อน ศรีทับทิม-พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข ช่วยกำกับ
เรื่องและบทภาพยนตร์โดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล, วัชระ ปานเอี่ยม,
เกรียงไกร อมาตยกุล, ศุ บุญเลี้ยง, ชีวิน ณ เชียงใหม่, เจดีย์ ศุภกาญจน์
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล กำกับ

-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-เหตุที่หนัง บุญชู เรื่องที่ 3 กลายเป็น บุญชู 5 ก็เพราะบัณฑิต ฤทธิ์ถกล ผู้กำกับทำเป็นลูกเล่นว่า ตอน 3 และตอน 4 รวมอยู่ในเรื่องนี้ เป็นช่วงต้นของหนัง โดยตอน 3 และตอน 4 เล่าเป็นเรื่องสั้นๆ

เรื่องย่อ :

โด่งดังไปทั้งบ้านโข้งเมื่อบุญชูสอบเข้า มหาวิทยาลัยเกษตรได้ เพราะความเป็นคนไม่มีพิษมีภัยทำให้บุญชูเป็นที่รู้จักรักใคร่ไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ถึงขนาดถูกแย่งตัวให้เข้า ร่วมทีมสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการคณะ บุญชูยื่นมือเข้าช่วยเหลือน้องนิสิตที่มีปัญหาเรื่องทุนเรียน และต้องการผลักดันนโยบาย การแจกทุนของมหาวิทยาลัยให้มีความยุติธรรม จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเสียเองโดยมี เพื่อนเก่าๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน โมลีก็เข้าใจผิดคิดว่าบุญชูมีความสัมพันธ์พิเศษกับน้องนิสิต ทำให้เป็นภาระของบุญชู ที่จะต้องทำความเข้าใจกับโมลี ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยน้องนิสิตให้ได้รับทุนอย่างยุติธรรมด้วย

ความยาว 125 นาที

Share this article :

แสดงความคิดเห็น