Home » » 7 ดอกจิก

7 ดอกจิก

7 ดอกจิก (2518)


พัฒนาการภาพยนตร์ เสนอ

7 พระพบ 7 นาง ใน…
บู๊! มัน! ทันใจ! สมัยใหม่! ยังไม่มีใครสร้าง
7 ดอกจิก ของ ส.อาสนจินดา

กรุง ศรีวิไล ไพโรจน์ ใจสิงห์ ภูมิ พัฒนายุทธ
ขวัญชัย สุริยา, ไท, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
อรสา พรหมประทาน, ดลนภา โสภี, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ,
กนกพร, โรจนา, นิตยา, โสรัส
และพระเอกใหม่ อัศวิน รัตนประชา
ศานิตย์ รุจิรัตน์ตระกูล ถ่ายภาพ
ธรรมนูญ นาคสู่สุข อำนวยการสร้าง
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง
ไชยวัฒน์ นาคสู่สุข ลำดับภาพ

*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ชวนะ
-หนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่แจ้งเกิดอรสา พรหมประทาน ส่วนอัศวิน รัตนประชาตกลงที่จะแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก แต่ความที่หนังเรื่องนี้ถ่ายทำนานเลยทำให้หนังเรื่อง พิษพยาบาท ออกฉายก่อนในปี 2516

Share this article :

แสดงความคิดเห็น