Home » » พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์

พันท้ายนรสิงห์-ใบปิดนี้เป็นใบปิดตอนที่นำกลับมาฉายใหม่ในปี 2517 วาดโดย ชวนะ

พันท้ายนรสิงห์
ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์
1 เมษายน 2493
ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง อัศวินภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ผู้กํากับ มารุต
ผู้เขียนบท ประหยัด ศ.นาคะนาท, อุษณาเพลิงธรรม, ช.แสงเพ็ญ, ถนอม อัครเศรณี
ผู้ถ่ายภาพ รัตน์ เปสตันยี A.R.P.S.
ผู้กํากับฝ่ายศิลปะ เฉลิม พันธุ์นิล
ผู้ประกอบเสียง พิณ พูนพัฒน์
ผู้ทําดนตรีประกอบ สง่า อารัมภีร์

เรื่องย่อ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคพระเจ้าเสือ ขุนนางคิดคดทรยศต่อพระเจ้าเสือ นําชื่อของพระองค์ไปแอบอ้างในทางเสียหายทําให้ราษฎรรู้จักพระองค์ในทางเลวร้าย ไม่ว่าในด้านราชการหรือส่วนพระองค์ จนราษฎรเกลียดกลัวไม่กล้าพบพระพักตร์ พระองค์จึงต้องปลอมตัวไปสืบหาความชั่วของพวกขุนนางที่ทําให้พระองค์ถูกมองไปในทางที่ผิด ทั้งตรวจดูทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์ กระทั่งได้พบกับนายสิน พันท้ายเรือของ พระยาพิชัย ขุนนางในราชสํานัก และรู้สึกพอพระทัยในความสามารถและความเป็นมิตรของ นายสิน ทั้งสองจึงเป็นสหายกัน กระทั่งพระเจ้าเสือทรงเปิดเผยพระองค์และทรงแต่งตั้งให้นายสินเป็น พันท้ายนรสิงห์ คุมเรือพระที่นั่ง

วันหนึ่ง พันท้ายนรสิงห์ทราบว่าพระยาพิชัย เจ้านายเก่าคิดจะลอบปลงพระชนม์พระเจ้าเสือขณะเสด็จประพาสต้นทางเรือพระที่นั่ง ครั้นจะทรงความแก่พระเจ้าเสือก็กลัวอันตรายถึงเจ้านายเก่า พันท้ายจึงให้นวล ภรรยาไป วิงวอนให้พระยาพิชัยเลิกคิดการเสีย เพราะฝ่ายหนึ่งคือ เจ้านายเก่า ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นเจ้านายใหม่ที่ตนให้ความเคารพทั้งคู่ ฝ่ายนวลเมื่อเดินทางไปถึงก็สามารถวิงวอนพระยาพิชัยสําเร็จ แต่มาเกิดเหตุกลางทางจนไม่สามารถนําความไปบอกสามีได้ทัน ทําให้พันท้ายจําต้องแสร้งบังคับให้หัวเรือชนเข้ากับกิ่งไม้ จนหัวเรือหักเพื่อหยุดการประพาส และทูลขอให้ พระเจ้าเสือประหารตนเพื่อรักษาจารีตตามกฎมณเฑียรบาล และเพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย พระเจ้าเสือแม้จะอภัยโทษให้ แต่พันท้ายกลับไม่รับ พระองค์จึงจําพระทัย สั่งตัดศีรษะพันท้ายนรสิงห์ด้วยความขมขื่น


นักแสดง
ชูชัย พระขรรค์ชัย เป็น พันท้ายนรสิงห์ (สิน)
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ เป็น นวล
ถนอม อัครเศรณี เป็น พระพุทธเจ้าเสือ
แชน เชิดพงษ์ เป็น พระราชสงคราม
อบ บุญติด เป็น พระยาราชวังสัน
สิน เป็น พระพิจิตร
สมพงษ์ พงษ์มิตร เป็น ทองอ่อน
ทัต เอกทัต เป็น พระยาพิไชย
อุดม ปิติวรรณ เป็น หลวงกําแหง
ทวีสิน ถนอมทัพ เป็น ขุนสําแดง
จุมพล ปัทมินทร์ เป็น ช่วง
มงคล จันทนบุปผา เป็น คง
อดิเรก จันทร์เรือง เป็น น้องชายนวล

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ฟิล์มต้นฉบับใหม่เอี่ยม
ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง

 


 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น