Home » » คำสิงห์

คำสิงห์คำสิงห์ (2529)
ข้อความบนใบปิด
พูนทรัพย์โปรดักชั่น โดย วิสิษฐ์ มิ่งวัฒนบุญ เสนอ
ภาพยนตร์สะท้อนสังคม ยุคปัจจุบันอย่างสะใจ
คำสิงห์

ตัวแทนของคนสู้ชีวิต
พระเอกอาจารย์พละศึกษา พบ นิสิตสาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนา สินทรัพย์ อภิญญา คุ้มตะบุตร
ร่วมด้วย มารศรี ณ บางช้าง, สุเชาว์ พงศ์วิไล, โกวิท วัฒนกุล,
ไกรลาศ เกรียงไกร, วุฒิ คงคาเขตร์, โสธร รุ่งเรือง,
อำนวย ศิริจันทร์, น้อย เฉยสวัสดิ์, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์,
ด.ญ.ปุ๊กปิ๊ก, ด.ช.อัมรินทร์, ด.ช.จารุเดช
ดาราเกียรติยศยอดมวยไทยในอดีตและปัจจุบัน
จำเริญ ทรงกิจรัตน์ สกัด เพชรยินดี
ผู้กำกับสิบล้านจาก “นวลฉวี” กำกับการแสดง
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
บรูซ แกสตัน สร้างดนตรี
พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น