Home » » คุณหญิงพวงแข

คุณหญิงพวงแข

คุณหญิงพวงแข (2524)ข้อความบนใบปิด
พี.ที.โปรดัคชั่น โดย ภัทรพงศ์ อรรถพรรังษี
ก.สุรางคนางค์ ขอมอบ มาลัยเกียรติยศให้กับ
ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงทุกท่าน
คุณหญิงพวงแข
ของ ก.สุรางคนางค์
พอเจตน์ แก่นเพชร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
นาท ภูวนัย ธิติมา สังขพิทักษ์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ อัญชลี ไชยศิริ
มารศรี, เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ,
สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต และ จันทนา ศิริผล
ทักษา สินชัย กำกับการแสดง
ภัทรพงศ์ อรรถพรรังษี อำนวยการสร้าง
เชาว์ มีคุณสุต ที่ปรึกษากำกับการแสดง
เทียว ธารา สร้างบทภาพยนตร์
วัลลภ สินสำอางค์ (อ๊อด) ถ่ายภาพ
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-เคยสร้างเป็นละครทีวี 3 ครั้ง ครั้งแรกโดยคุณเทิ่ง สติเฟื่อง ค้นข้อมูลไม่พบ อีก 2 ครั้งคือ
ปี 2526 ช่อง 7 นำโดย พล พลาพร-จิตรลดา สัจจเทพ
ปี 2536 ช่อง 3 นำโดย รอน บรรจงสร้าง-สายธาร นิยมการณ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น